Probrano po: InC
Sv. 22(2018)=knj. 57 / glavni urednik Andrej Dujella
1
Bolesti dojke : zbornik radova XXVIII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" održanog 29. 09. 2018. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
2
Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1770.-1772.) : svezak II : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1770.-1772.) : svezak II : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
3
God. 49(2018), br. 1 : Arti musices
4
Pervi otca našega Adama greh : Stari pisci hrvatski
Pervi otca našega Adama greh : Stari pisci hrvatski
5
Knj. 45(2018) : RAD
6
Pravno uređenje gospodarenja otpadom : okrugli stol održan 27. listopada 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
7
Knj. 121 : Ljetopis
8
Upravno sudovanje u Hrvatskoj : okrugli stol održan 29. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
9
Knj. 22(2018) : Hrvatski dijalektološki zbornik
10
Nakladnička djelatnost u 2017. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 28. veljače 2018.
Nakladnička djelatnost u 2017. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 28. veljače 2018.
11
Br. 172(2018) = god. 57 : 2. Jadranska konferencija pomorskog prava 25.-27. svibnja 2017., Opatija : zbornik radova : Poredbeno pomorsko pravo
12
Zlatan Vrkljan: Nove slike : Gliptoteka HAZU, Zagreb, 3. svibanj - 3. lipanj 2018.
Zlatan Vrkljan: Nove slike : Gliptoteka HAZU, Zagreb, 3. svibanj - 3. lipanj 2018.
13
God. 57(2018), knj. 90, br. 4-6 (travanj-lipanj) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
14
God. 57(2018), knj. 90, br. 1-3 (siječanj-ožujak) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
15
Knj. 70(2018) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
16
Znanstveno vijeće za naftu i plin Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : : 1969. - 2017. : monografija u povodu 48 godina rada
18
Koja znanja industrija očekuje od diplomiranih studenata kemije / primijenjenje kemije / kemijske tehnologije : okrugli stol održan 27. rujna 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
Koja znanja industrija očekuje od diplomiranih studenata kemije / primijenjenje kemije / kemijske tehnologije : okrugli stol održan 27. rujna 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
19
Sv. 60(2018) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
20
Vol. 22 (2018) : Dubrovnik Annals
22
Sv. 56/2 (2018) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
23
Sv. 56/1 (2018) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
24
Knj. 60 (2018) : Aspekti ženskog autorstva u ranoj hrvatskoj etnologiji i folkloristici : Zbornik za narodni život i običaje
Knj. 60 (2018) : Aspekti ženskog autorstva u ranoj hrvatskoj etnologiji i folkloristici : Zbornik za narodni život i običaje
25
Ivo Raić - hrvatski i europski glumac i redatelj
Ivo Raić - hrvatski i europski glumac i redatelj
27
Knjiški Krnjaš I. i II. : zbornik radova znanstvenih skupova Ivanu Kozarcu, o 130. obljetnici rođenja i 105. godišnjici smrti, Vinkovci, 16. studenoga 2015. [i] Josipu Kozarcu, u povodu 110. obljetnice smrti, Vinkovci 16. studenoga 2016. : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
28
Knj. 120 : za godinu 2016. : Ljetopis
29
Sv. 6(2017) : Vladimir Varićak : (1865.-1942.) : u hrvatskoj i svjetskoj znanosti : Rasprave i građa za povijest znanosti
30
Knj. 28 (2017) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
31
Vol. 35 (2017) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
32
God. 48(2017), br. 1 : Arti musices
33
Knj. 44(2017) : RAD
36
Sv. 21(2017) : RAD
37
Knj. 18(2017) : RAD
38
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
39
Knj. 26 (2017) : Folia onomastica Croatica
41
Knj. 68(2017) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
42
Knj. 52 (2017) : Larus : godišnjak Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
43
Sv. 16(2017) : Problemi sjevernog Jadrana
44
Likovna kronika
Likovna kronika
48
Kazališna kronika
Kazališna kronika
49
Književna kronika
Književna kronika
50
Što je ostalo od Kierkegaarda? A od nas? : Žarko Paić, Sfere egzistencije - tri studije o Kierkegaardu, Matica hrvatska, Biblioteka Parnas, Zagreb, 2017.
Što je ostalo od Kierkegaarda? A od nas? : Žarko Paić, Sfere egzistencije - tri studije o Kierkegaardu, Matica hrvatska, Biblioteka Parnas, Zagreb, 2017.
51
Otok sreće
Otok sreće
52
Što i zašto čitam? : dnevnik intimnog čitanja
Što i zašto čitam? : dnevnik intimnog čitanja
53
Spara
Spara
54
Frižider
Frižider
55
Dozvola za let helikoptera : [tri suvremena kubanska autora]
Dozvola za let helikoptera : [tri suvremena kubanska autora]
56
Vino marke La Rioja : [tri suvremena kubanska autora]
Vino marke La Rioja : [tri suvremena kubanska autora]
57
Crno i crveno : tri suvremena kubanska autora
Crno i crveno : tri suvremena kubanska autora
58
W. H. Auden : Pjesništvo i istina
W. H. Auden : Pjesništvo i istina
59
Interludij
Interludij
60
Smrt nikad nije kao : (pjesme)
Smrt nikad nije kao : (pjesme)
61
Prazor i prizor
Prazor i prizor
62
Skulpture od asfalta
Skulpture od asfalta
63
Likovna kronika
Likovna kronika
64
Kazališna kronika
Kazališna kronika
65
Književna kronika
Književna kronika
66
Galateo iliti o ponašanju
Galateo iliti o ponašanju
67
Pogledi na postmodernu
Pogledi na postmodernu
68
Između subverzije i tragike
Između subverzije i tragike
69
Pjesnik kao usud : Drago Štambuk: Hram u stijeni, DHK, Zagreb 2016.
Pjesnik kao usud : Drago Štambuk: Hram u stijeni, DHK, Zagreb 2016.
70
Dobar boj je bio : in memoriam Anti Stamaću (Molat, 9. listopada 1939.-Zagreb, 30. studenoga 2016.)
Dobar boj je bio : in memoriam Anti Stamaću (Molat, 9. listopada 1939.-Zagreb, 30. studenoga 2016.)
71
Hamlet for you : Šekspirijanska komedija za dva glumca
Hamlet for you : Šekspirijanska komedija za dva glumca
72
Čitateljski zapisi
Čitateljski zapisi
73
Catin vrt
Catin vrt
74
Tijelo u književnome radu Dona deLilla
Tijelo u književnome radu Dona deLilla
75
Književna umjetnost kao životni nalog
Književna umjetnost kao životni nalog
76
Prve rečenice i strategije otvaranja u romanu
Prve rečenice i strategije otvaranja u romanu
77
Pohvala povučenim gradovima
Pohvala povučenim gradovima
78
Plač u gladi
Plač u gladi
79
Simultane antiteze : (uz pjesništvo Cesarea Viviania)
Simultane antiteze : (uz pjesništvo Cesarea Viviania)
80
Pjesme
Pjesme
81
Moji sinovi konji
Moji sinovi konji
82
Oproštaj : (iz neobjavljene zbirke Odlazak/oproštaj)
Oproštaj : (iz neobjavljene zbirke Odlazak/oproštaj)
83
Ćao-mjao
Ćao-mjao
84
Likovna kronika
Likovna kronika
85
Kazališna kronika
Kazališna kronika
86
Književna kronika
Književna kronika
87
Perspektive razvoja zelenog turizma : koncept, politike, primjena ; [uvodno izlaganje]
Perspektive razvoja zelenog turizma : koncept, politike, primjena ; [uvodno izlaganje]
88
Prirodna baština i turizam u socioekonomskoj perspektivi : [uvodno izlaganje]
Prirodna baština i turizam u socioekonomskoj perspektivi : [uvodno izlaganje]
89
Park prirode Brač : [prilog za raspravu]
Park prirode Brač : [prilog za raspravu]
90
O odgovornom projektiranju/planiranju u zaštićenom području na primjeru Malostonskog zaljeva - turističke zone u Dubi Stonskoj : [prilog za raspravu]
O odgovornom projektiranju/planiranju u zaštićenom području na primjeru Malostonskog zaljeva - turističke zone u Dubi Stonskoj : [prilog za raspravu]
91
Važnost kopnene vegetacije za zaštitu europske kamenice (Ostrea edulis l.) u Malostonskom zaljevu : [prilog za raspravu]
Važnost kopnene vegetacije za zaštitu europske kamenice (Ostrea edulis l.) u Malostonskom zaljevu : [prilog za raspravu]
92
Turizam i prostor : [uvodno izlaganje]
Turizam i prostor : [uvodno izlaganje]
93
[Rasprava]
[Rasprava]
94
Uloga i rizici upravljanja turističkim posjetima u Nacionalnom parku Krka : [prilog za raspravu]
Uloga i rizici upravljanja turističkim posjetima u Nacionalnom parku Krka : [prilog za raspravu]
95
Dva sata godišnje
Dva sata godišnje
96
Astečka molitva :
Astečka molitva : "Ovdje smo da bismo sanjali"
97
Rekonstrukcija pjesnika
Rekonstrukcija pjesnika
98
Elegije i druge pjesme
Elegije i druge pjesme
99
Tišine u Svetom Martinu na Muri
Tišine u Svetom Martinu na Muri
100