Probrano po: InC
Spašena prošlost za budućnost : znanstveno-stručni skup, 24. studenoga 2017. : sažetci radova = book of summaries
Spašena prošlost za budućnost : znanstveno-stručni skup, 24. studenoga 2017. : sažetci radova = book of summaries
31
Valorizacija intermodalnoga logističkoga koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (srednji Jadran-Podunavlje)
32
Marijan Molnar : o prvom i drugom ; Zagreb, Gliptoteka HAZU, siječanj-veljača 2017.
Marijan Molnar : o prvom i drugom ; Zagreb, Gliptoteka HAZU, siječanj-veljača 2017.
33
Istraživanja na modelima laboratorijskih životinja : stanje i perspektive u Hrvatskoj i na Sveučilištu u Rijeci : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog 6. listopada 2016. u Rijeci
35
Zlatko Bourek: Slike : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka, 21. studenoga 2017. - 17. prosinca 2017.
Zlatko Bourek: Slike : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka, 21. studenoga 2017. - 17. prosinca 2017.
36
Br. 171(2017) = god. 56 : Poredbeno pomorsko pravo
37
Knj. 26 (2017) : Folia onomastica Croatica
38
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
39
Sv. 21(2017) : RAD
40
Vol. 35 (2017) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
41
Sv. 6(2017) : Vladimir Varićak : (1865.-1942.) : u hrvatskoj i svjetskoj znanosti : Rasprave i građa za povijest znanosti
42
Knj. 120 : za godinu 2016. : Ljetopis
43
Sv. 16(2017) : Problemi sjevernog Jadrana
44
Knj. 59 (2017) : Istarske i Kvarnerske teme : radovi sa znanstvenoga skupa Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću, Rijeka, 11. - 12. listopada 2013. : Zbornik za narodni život i običaje
45
Sv. 14 : spužvica-švrljuga : Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića
Sv. 14 : spužvica-švrljuga : Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića
46
Zbornik radova XXVII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 28. 09. 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
47
Sv. 11 (2017) / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Slobodan Kaštela ; urednik, editor Vladimir Strugar]
48
Vol. 21 (2017) / editor in chief Vladimir Stipetić
49
Godina III., broj 5., siječanj-prosinac 2016. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Godina III., broj 5., siječanj-prosinac 2016. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
50
Godina IV., broj 6., siječanj-lipanj 2017. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Godina IV., broj 6., siječanj-lipanj 2017. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
51
Likovna kronika
Likovna kronika
52
Kazališna kronika
Kazališna kronika
53
Književna kronika
Književna kronika
54
Dragocjen prinos proučavanju novih tendencija : uz knjigu New Tendencies - Art at the Threshold of the Information Revolution (1961-1978), The MIT Press, 2016.
Dragocjen prinos proučavanju novih tendencija : uz knjigu New Tendencies - Art at the Threshold of the Information Revolution (1961-1978), The MIT Press, 2016.
55
Što čitam? : dnevnik intimnog čitanja
Što čitam? : dnevnik intimnog čitanja
56
In memoriam: Stanko Lasić (1927-2017) : kult rada, strast pisanja
In memoriam: Stanko Lasić (1927-2017) : kult rada, strast pisanja
57
O reviziji povijesti : (antička egzempla)
O reviziji povijesti : (antička egzempla)
58
Doktor Faustus
Doktor Faustus
59
Od kontrakulture do kulture narcisoidnosti : o nekim aspektima američke popularne kulture 1970-ih
Od kontrakulture do kulture narcisoidnosti : o nekim aspektima američke popularne kulture 1970-ih
60