Narodni poslanik Komedija u 3 čina
Narodni poslanik Komedija u 3 čina
1
Komandant Sajler Drama u dva dijela
Komandant Sajler Drama u dva dijela
2
Jazavac pred sudom
Jazavac pred sudom
3
Tango Komad u tri čina
Tango Komad u tri čina
4
Zmaj Bajka u tri čina
Zmaj Bajka u tri čina
5
Varalice Komad sa pjevanjem a bez pucanja
Varalice Komad sa pjevanjem a bez pucanja
6
Malograđani Drama u 4 čina
Malograđani Drama u 4 čina
7
Hvalisavi vojnik Komedija
Hvalisavi vojnik Komedija
8
Ptice bez jata Dramske situacije u dva dijela
Ptice bez jata Dramske situacije u dva dijela
9
Živjeti kao svinje   =  Live like pigs
Živjeti kao svinje = Live like pigs
10
Javno oko
Javno oko
11