Probrano po: Bach, Josip
I oprosti nama Drama u jednom činu
I oprosti nama Drama u jednom činu
1
Gospodja sa suncokretom Triptychon = San mletačke noći
Gospodja sa suncokretom Triptychon = San mletačke noći
2
Umišljeni bolesnik Komedija u tri čina = Malade imaginaire
Umišljeni bolesnik Komedija u tri čina = Malade imaginaire
3
Razidjimo se! Vesela igra u tri čina = Divorçons
Razidjimo se! Vesela igra u tri čina = Divorçons
4
Gospodja sa suncokretom Triptychon = San mletačke noći
Gospodja sa suncokretom Triptychon = San mletačke noći
5
Barun Trenk Pučki igrokaz u četiri čina
Barun Trenk Pučki igrokaz u četiri čina
6
Hasanaginica Drama u tri čina
Hasanaginica Drama u tri čina
7
Hasanaginica Drama u tri čina
Hasanaginica Drama u tri čina
8
U svijetu dosade Vesela igra u tri čina = Le monde où l'on s'ennuie
U svijetu dosade Vesela igra u tri čina = Le monde où l'on s'ennuie
9
Knez od Semberije Historijski prizor
Knez od Semberije Historijski prizor
10
Umišljeni bolesnik Komedija u tri čina = Le malade imaginaire
Umišljeni bolesnik Komedija u tri čina = Le malade imaginaire
11
Školnik Flachsmann Komedija u tri čina
Školnik Flachsmann Komedija u tri čina
12
Gospodja sa suncokretom Triptychon = San mletačke noći
Gospodja sa suncokretom Triptychon = San mletačke noći
13
Ukroćena goropad Vesela igra u pet činova (osam slika)
Ukroćena goropad Vesela igra u pet činova (osam slika)
14
Gospodja sa suncokretom Triptychon = San mletačke noći
Gospodja sa suncokretom Triptychon = San mletačke noći
15
Prava ljubav Komedija u tri čina = Il perfetto amore
Prava ljubav Komedija u tri čina = Il perfetto amore
16
Braća Karamazovi Drama u pet činova
Braća Karamazovi Drama u pet činova
17
Jorijeva kći Pastirska tragedija u tri čina
Jorijeva kći Pastirska tragedija u tri čina
18
Ukroćena goropad Vesela igra u pet činova (osam slika)
Ukroćena goropad Vesela igra u pet činova (osam slika)
19
Posljednji Zrinski Tragedija u pet činova
Posljednji Zrinski Tragedija u pet činova
20
Žena vrag Drama u pet činova = Der Wibsteufel
Žena vrag Drama u pet činova = Der Wibsteufel
21
Brijač iz Berriaca Komedija u jednom činu
Brijač iz Berriaca Komedija u jednom činu
22
Žena vrag Drama u pet činova = Der Wibsteufel
Žena vrag Drama u pet činova = Der Wibsteufel
23
Kristova drama U osam slika
Kristova drama U osam slika
24
Kristova drama U osam slika
Kristova drama U osam slika
25
Kristova drama U osam slika
Kristova drama U osam slika
26
Par po modi Bečka vesela igra u tri čina = Das Paar nach der Mode
Par po modi Bečka vesela igra u tri čina = Das Paar nach der Mode
27
Radosti života Komedija u tri čina = El genio alegre
Radosti života Komedija u tri čina = El genio alegre
28
Sablasti Pozorišna drama u tri čina
Sablasti Pozorišna drama u tri čina
29
Radosti života Komedija u tri čina = El genio alegre
Radosti života Komedija u tri čina = El genio alegre
30