Kir Janja Komedija u 3 čina
Kir Janja Komedija u 3 čina
1
Ljubav u koroti Drama u 3 čina
Ljubav u koroti Drama u 3 čina
2
Divota prašine Dramatizacija romana
Divota prašine Dramatizacija romana
3
Heretik
Heretik
4
I ledar dođe Drama u 4 čina = The Iceman cometh
I ledar dođe Drama u 4 čina = The Iceman cometh
5
Odmor za umorne jahače ili Don Juanov osmijeh Romantična igra u 3 dijela
Odmor za umorne jahače ili Don Juanov osmijeh Romantična igra u 3 dijela
6
Julija Drama
Julija Drama
7
Mjesečina za jadnike  = A Moon for the Misbegotten
Mjesečina za jadnike = A Moon for the Misbegotten
8
Narodni poslanik Komedija u 3 čina
Narodni poslanik Komedija u 3 čina
9
Tri farse
Tri farse
10
Komandant Sajler Drama u dva dijela
Komandant Sajler Drama u dva dijela
11
Jazavac pred sudom
Jazavac pred sudom
12
Vjetar u granama Sassafrasa Komorni western u dva čina = Du Vent dans les branches de Sassafras
Vjetar u granama Sassafrasa Komorni western u dva čina = Du Vent dans les branches de Sassafras
13
Škrtac Komedija u 2 dijela (5 činova) = L'Avare
Škrtac Komedija u 2 dijela (5 činova) = L'Avare
14
Veliki val Drama
Veliki val Drama
15
Zmaj Bajka u tri čina
Zmaj Bajka u tri čina
16
Šest lica traže autora Komad koji treba postaviti = Sei personaggi in cerca d'autore
Šest lica traže autora Komad koji treba postaviti = Sei personaggi in cerca d'autore
17
Mrtvački ples Drugi dio
Mrtvački ples Drugi dio
18
Mrtvački ples Prvi dio
Mrtvački ples Prvi dio
19
Savonarola i njegovi prijatelji Drama
Savonarola i njegovi prijatelji Drama
20
Tartuffe Komedija
Tartuffe Komedija
21
Varalice Komad sa pjevanjem a bez pucanja
Varalice Komad sa pjevanjem a bez pucanja
22
Gospođa ministarka Komedija u 4 čina
Gospođa ministarka Komedija u 4 čina
23
Antigona Tragedija
Antigona Tragedija
24
Malograđani Drama u 4 čina
Malograđani Drama u 4 čina
25
Vuci Drama u tri čina = Les Loups
Vuci Drama u tri čina = Les Loups
26
Završna trka Biografska pustolovina u tri čina = Photo finish
Završna trka Biografska pustolovina u tri čina = Photo finish
27
Sablasti Drama u tri čina = Gengagere
Sablasti Drama u tri čina = Gengagere
28
Magarac Komedija u tri čina = Le Dindon
Magarac Komedija u tri čina = Le Dindon
29
I ledar dođe Drama u 4 čina = The Iceman cometh
I ledar dođe Drama u 4 čina = The Iceman cometh
30