Chopin Opera u 4 čina
Chopin Opera u 4 čina
1
Kraljica kina Glazbena drama u tri čina
Kraljica kina Glazbena drama u tri čina
16
Poljski žid pučka opera u 2 čina
Poljski žid pučka opera u 2 čina
25
Poljski žid pučka opera u 2 čina
Poljski žid pučka opera u 2 čina
26
Poljski žid pučka opera u 2 čina
Poljski žid pučka opera u 2 čina
27
Poljski žid pučka opera u 2 čina
Poljski žid pučka opera u 2 čina
28
Saloma drama u jednom činu
Saloma drama u jednom činu
29
Saloma drama u jednom činu
Saloma drama u jednom činu
30