Ustav SAD od 1787 : sa Deklaracijom nezavisnosti
1