Građanski zakonik Mađarske Narodne Republike : od 1959. godine
1