Građanski zakonik Čehoslovačke Socijalističke Republike : od 1964. godine
1