Građanski zakonik Narodne Republike Poljske : od 1964. godine
1