Doba politike / Ivan Prpić
Doba politike / Ivan Prpić
5
Socializem in demokracija : študijski dnevi 1989, [Ljubljana, 23.-24. november 1989]
Socializem in demokracija : študijski dnevi 1989, [Ljubljana, 23.-24. november 1989]
13
Demokracija v Sloveniji : prvo desetletje / uredila Niko Toš in Ivan Bernik
Demokracija v Sloveniji : prvo desetletje / uredila Niko Toš in Ivan Bernik
15
<The> essentials of democracy / by A. D. Lindsay
essentials of democracy / by A. D. Lindsay
21
Crisi della democrazia borghese / M. Mitin
Crisi della democrazia borghese / M. Mitin
25