Misal po zakonu rimskoga dvora
Misal po zakonu rimskoga dvora
9
Misal hruacki po rimski običai i čin' : sa vsimi eže v diečkih' misaleh' sut ... / od slova do slova kužan' popravlen' i prepisn' častnim ... Šimunom' Kožičićem' Zadraninom' biskupom modruškim'
Misal hruacki po rimski običai i čin' : sa vsimi eže v diečkih' misaleh' sut ... / od slova do slova kužan' popravlen' i prepisn' častnim ... Šimunom' Kožičićem' Zadraninom' biskupom modruškim'
10
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ... ; ; ove knige ... biše komponene i koreženê dominomь Urbanomь i Tomasomь Katridariĉemь ...
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ... ; ; ove knige ... biše komponene i koreženê dominomь Urbanomь i Tomasomь Katridariĉemь ...
11
[Mirakuli blažene děve Marie]
[Mirakuli blažene děve Marie]
12
[Mirakuli blažene děve Marie]
[Mirakuli blažene děve Marie]
13
[Mirakuli blažene děve Marie]
[Mirakuli blažene děve Marie]
14
[Transit svetoga Jerolima]
[Transit svetoga Jerolima]
15
Naručnik plebanušev
Naručnik plebanušev
16
Brevijar po zakonu rimskog dvora, 1491. ; uredila Anica Nazor
18
<[> Korizmenjak, Senj, 1508] ; [urednici Anica Nazor, Branko Fučić]
<[> Korizmenjak, Senj, 1508] ; [urednici Anica Nazor, Branko Fučić]
21