Aktualna pitanja razvoja sistema samoupravljanja / Miko Tripalo
5
Alcuni problemi della lotta per una nuova Jugoslavia / Boris Ziherl
8
Bakarićeva kritika distributivnog socijalizma : (uporišta za analizu) / Zorka Zović-Svoboda
17
Čast' 1
24
Čast' 2
25
Čile : društveno-ekonomski profil / Ljubomir Paligorić
26
Činioci proizvodnje i dohodak : prilog teoriji socijalističke proizvodnje / Dragiša Miličević
27
Deo 1
30