Zaštita intelektualnog vlasništva : okrugli stol održan 18. ožujka 2016. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
1
Reforma pravnog obrazovanja : okrugli stol održan 30. siječnja 2007. u palači HAZU u Zagrebu; uredio [i predgovor napisao] Jakša Barbić
2