Život i rad Alfonza Domina Petruševečkoga / Juraj Andrassy
1
Zum Asylrecht im byzantinischen Reich / E. Herman S. J
9
Zakon vinodolski : uvod, tekst i tumač / priredio R. Strohal
17
Zakon vinodolski od godine 1288. / uredio Franjo Rački
19
Zakon'' soudnyi ljud'm'' / Krasimira Ilievska
21
Zakonski članci sabora kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije : od godinah 1868, 1869 i 1870
22
Zakonik cara Stefana Dušana ; urednik Mehmed Begović
30