Bilježke o talijanskom pravu / Alessandro Vigevani
32
Borba za pravo / napisao Rudolf Ihering ; preveo H. Hinković
38
<[> Codex Iustinianus] : cum glossa
50
Compendium juris privati Hungarici / elaboratum per Antonium Grúsz, ..
51