Ustav SAD od 1787 ; Ustav Države Njujork : sa Deklaracijom nezavisnosti
Ustav SAD od 1787 ; Ustav Države Njujork : sa Deklaracijom nezavisnosti
14
Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
18