16
Andrija Štampar : radovi sa znanstvenih skupova Dani Andrije Štampara u Slavonskom Brodu ; urednici Ivica Balen, Luka Kovačić
Andrija Štampar : radovi sa znanstvenih skupova Dani Andrije Štampara u Slavonskom Brodu ; urednici Ivica Balen, Luka Kovačić
18
Anton Švajger : 1935.-2003. ; uredio Milan Meštrov
23
Branimir Gušić : 1901-1975 ; uredio Drago Ikić
28