Ivan August Kaznačić : književnik i kulturni djelatnik / Stanislava Stojan
Ivan August Kaznačić : književnik i kulturni djelatnik / Stanislava Stojan
2
Vjekoslav Kaleb : književnopovijesna monografija / Katica Čorkalo; urednik Dragutin Tadijanović
Vjekoslav Kaleb : književnopovijesna monografija / Katica Čorkalo; urednik Dragutin Tadijanović
3
Zaboravljeni pisac i zapostavljeni svetac : studije o Mladenu Barbariću i svetom Ivanu Kapistranu / Anica Bilić
Zaboravljeni pisac i zapostavljeni svetac : studije o Mladenu Barbariću i svetom Ivanu Kapistranu / Anica Bilić
4
Život i djelo Stjepana Adžića (1730. - 1789.) : zbornik radova znanstvenoga skupa, Vinkovci, Drenovci 19. - 20. travnja 2012.; priredila Anica Bilić
5