Djela Dživa Bunića Vučića / priredio Milan Ratković
Djela Dživa Bunića Vučića / priredio Milan Ratković
1
Djela Tituša Brezovačkoga / priredio Milan Ratković
Djela Tituša Brezovačkoga / priredio Milan Ratković
2
Hrvatski Olimp / Zoran Zec
Hrvatski Olimp / Zoran Zec
3
Djela Vida Došena / priredili Tomo Matić i Antun Djamić
Djela Vida Došena / priredili Tomo Matić i Antun Djamić
4
Djela Matije Antuna Relkovića ; priredio za štampu i uvod napisao Tomo Matić
Djela Matije Antuna Relkovića ; priredio za štampu i uvod napisao Tomo Matić
5
Djela Iva Frana Gundulića ; izdanje priredio Armin Pavić
Djela Iva Frana Gundulića ; izdanje priredio Armin Pavić
8
Djela Marina Držića / za štampu priredio Milan Rešetar
Djela Marina Držića / za štampu priredio Milan Rešetar
9
Djela Dominka Zlatarića / priredio za štampu Pero Budmani
Djela Dominka Zlatarića / priredio za štampu Pero Budmani
10
Djela Frana Lukarevića Burine / [životopis napisao Fr. Rački] ; tekst za štampu priredio Sebastijan Žepić
Djela Frana Lukarevića Burine / [životopis napisao Fr. Rački] ; tekst za štampu priredio Sebastijan Žepić
11
Djela Petra Zoranića, Antuna Sasina, Savka Gučetića Bendeviševića ; [izdanje priredio Pero Budmani]
Djela Petra Zoranića, Antuna Sasina, Savka Gučetića Bendeviševića ; [izdanje priredio Pero Budmani]
15
Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti rvackoga / Filip Grabovac ; priredio Tomo Matić
Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti rvackoga / Filip Grabovac ; priredio Tomo Matić
16
Djela Andrije Kačića Miošića ; priredio za štampu i uvod napisao T. Matić
Djela Andrije Kačića Miošića ; priredio za štampu i uvod napisao T. Matić
17
Djela Antuna Gleđevića : sa snimkom Gleđevićeva pisma ; izdanje priredio Pero Budmani
Djela Antuna Gleđevića : sa snimkom Gleđevićeva pisma ; izdanje priredio Pero Budmani
18
Izabrana djela / Fran Galović ; priredio Joža Skok
Izabrana djela / Fran Galović ; priredio Joža Skok
19
Djela Jurja Barakovića ; priredili za štampu P. Budmani i M. Valjavec
Djela Jurja Barakovića ; priredili za štampu P. Budmani i M. Valjavec
22
Djela Marina Držića ; izdanje priredio Franjo Petračić
Djela Marina Držića ; izdanje priredio Franjo Petračić
23
Djela Giva Frana Gundulića
Djela Giva Frana Gundulića
24
Djela Giva Frana Gundulića
Djela Giva Frana Gundulića
25
Djela Andrije Kačića Miošića ; priredio za štampu i uvod napisao Tomo Matić
Djela Andrije Kačića Miošića ; priredio za štampu i uvod napisao Tomo Matić
27
Djela Ińacija Gorgi (Igńata Đorđića) ; za štampu priredio Milan Rešetar
Djela Ińacija Gorgi (Igńata Đorđića) ; za štampu priredio Milan Rešetar
28