A. G. Matoš / Milivoj Magdić
A. G. Matoš / Milivoj Magdić
3
Andrić i Krleža kao antipodi / Nikola Milošević
Andrić i Krleža kao antipodi / Nikola Milošević
8
Andrić i Krleža kao antipodi / Nikola Milošević
Andrić i Krleža kao antipodi / Nikola Milošević
9
Andrija Kačić Miošić / Stipe Botica
Andrija Kačić Miošić / Stipe Botica
12
Antička baština u renesansnom tekstu (I.)
Antička baština u renesansnom tekstu (I.)
13
Antička baština u renesansnom tekstu (II.)
Antička baština u renesansnom tekstu (II.)
14
Antun Gustav Matoš / Dubravko Jelčić
Antun Gustav Matoš / Dubravko Jelčić
17
Antun Sasin:
Antun Sasin: "Razboji od Turaka" / Rafo Bogišić
24
August Šenoa / Dubravko Jelčić
August Šenoa / Dubravko Jelčić
28
August Šenoa : studija / Antun Barac
August Šenoa : studija / Antun Barac
29