Biskup Štrosmajer i južnoslovenska misao
3
Friderik Baraga : zbirka rimskih dokumentov ; [zbral] Maksimilijan Jezernik
5
Slomškov simpozij v Rimu : [september 1982] / [uredil Drago Klemenčić]
17
Thomas Cranmer : a life / Diarmaid MacCulloch
19