Seljačka sloga u Slavoniji, Srijemu i Baranji : (1925.-1941.) / Suzana Leček
Seljačka sloga u Slavoniji, Srijemu i Baranji : (1925.-1941.) / Suzana Leček
10
Slavonija i Srijem u razdoblju osmanske vladavine / Nenad Moačanin
Slavonija i Srijem u razdoblju osmanske vladavine / Nenad Moačanin
12
Slavonija, Srijem, Baranja i Bačka : zbornik / [urednik Ante Sekulić]
Slavonija, Srijem, Baranja i Bačka : zbornik / [urednik Ante Sekulić]
13
Srednjovekovni grad Skoplje / Aleksandar Deroko
Srednjovekovni grad Skoplje / Aleksandar Deroko
14