Baron Franjo Trenk i slavonski panduri / od Luke Ilića, Oriovčanina
Baron Franjo Trenk i slavonski panduri / od Luke Ilića, Oriovčanina
4
Dalmacija uoči pada Mletačke republike / Šime Peričić
Dalmacija uoči pada Mletačke republike / Šime Peričić
10
Ivan Lovrić i njegovo doba : referati i saopćenja sa znanstvenog skupa ; odg. ur. Milivoj Čatipović
Ivan Lovrić i njegovo doba : referati i saopćenja sa znanstvenog skupa ; odg. ur. Milivoj Čatipović
24
Jakobinska zavjera Ignjata Martinovića / Vaso Bogdanov
Jakobinska zavjera Ignjata Martinovića / Vaso Bogdanov
27