Građa o radničkom pokretu Osijeka i Slavonije : 1867-1894 / izvor i bilješke Ive Mažuran
Građa o radničkom pokretu Osijeka i Slavonije : 1867-1894 / izvor i bilješke Ive Mažuran
6
Jači od smrti : zapisi o palim herojima Slavonije / priredio Gabro Vidović
Jači od smrti : zapisi o palim herojima Slavonije / priredio Gabro Vidović
10
Knjiga druga
Knjiga druga
13
Knjiga prva
Knjiga prva
14