Upravnopravna zaštita okoliša - gdje smo bili, a gdje smo sada? : okrugli stol održan 23. listopada 2014. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
1