6
Analiza poslovanja i ekonomskog položaja lučkih radnih organizacija u 1989.godini / [stručna radna grupa]
Analiza poslovanja i ekonomskog položaja lučkih radnih organizacija u 1989.godini / [stručna radna grupa]
7
Arbitražno pravo / Boris Kandare
Arbitražno pravo / Boris Kandare
10
Brodovi za prijevoz kemikalija / (autori: Pavle Komadina, ...(et al.))
Brodovi za prijevoz kemikalija / (autori: Pavle Komadina, ...(et al.))
15