Aleksandar Goldštajn : 1912.-2010. ; urednik Jakša Barbić
4
Davor Krapac : 1947.-2016. / uredio Jakša Barbić
8
Dvadeset godina hrvatskoga stvarnopravnog uređenja - stanje i perspektive : okrugli stol održan 6. prosinca 2017. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
10
Dvadeset pet godina hrvatskog prava društava : okrugli stol održan 11. prosinca 2018. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
11
Eugen Pusić u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnost / Jakša Barbić
12
Europeizacija hrvatskog prava / Jakša Barbić
13
Građanskopravna odgovornost u medicini : okrugli stol održan 27. veljače 2008. u palači HAZU u Zagrebu ; uredio [i predgovor napisao] Jakša Barbić
18
Građanskopravna zaštita okoliša : okrugli stol održan 7. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
19
Hrvatski pravni sustav : okrugli stol održan 14. lipnja 2012. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
22
Hrvatsko insolvencijsko pravo : okrugli stol održan 14. studenoga 2013. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
23
Hrvatsko ustavno sudovanje : de lege lata i de lege ferenda : okrugli stol održan 2. travnja 2009. u palači HAZU u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
24
Intelektualno vlasništvo i sveučilište : okrugli stol održan 23. svibnja 2013. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
25
Istine i zablude o reformi znanosti i visokog obrazovanja : okrugli stol održan 28. lipnja 2018. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
26
Izazovi migracija i integracije za javnu upravu : okrugli stol održan 28. veljače 2019. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
27
Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum : okrugli stol održan 4. veljače 2011. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
28
Javni bilježnici u europskom kontekstu : okrugli stol održan 23. siječnja 2019. u palači Akademije u Zagrebu povodom 25. obljetnice uvođenja javnobilježničke službe u Republici Hrvatskoj / uredio Jakša Barbić
30