Prilozi povijesti otoka Hvara
Prilozi povijesti otoka Hvara
7
Stari Grad na Hvaru : otočni grad na razmeđu 19. i 20. stoljeća / Mladen Domazet; [prijevod [sažetka] Nevenko Bartulin]
Stari Grad na Hvaru : otočni grad na razmeđu 19. i 20. stoljeća / Mladen Domazet; [prijevod [sažetka] Nevenko Bartulin]
8
500. obljetnica ustanka hvarskih pučana : zbornik radova sa znanstvenog skupa (Hvar-Stari Grad-Vrbanj, 26.-28. V. 2010.; [glavni urednik Mateo Bratanić]
23