Repertoar hrvatskih kazališta 1840-1860-1980 : Knjiga druga : Abecedni popisi. Kazala : Repertoari hrvatskih kazališta
69
Repertoar hrvatskih kazališta 1840 - 1860 - 1980 : Knjiga prva : Repertoari kazališta, kazališnih družina i grupa, partizanskih kazališta, festivala, smotri i susreta : Repertoari hrvatskih kazališta
70
Škrtac Komedija u 5 činah / od Moliere-a
Škrtac Komedija u 5 činah / od Moliere-a
78