Adresa Jedan prizor  =  Liebelei
Adresa Jedan prizor = Liebelei
16
Adresa Prizor
Adresa Prizor
18