Sv. 13: Listine godina : 1360-1366 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 13: Listine godina : 1360-1366 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
1
Sv. 7: Listine godina : 1290-1300 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 7: Listine godina : 1290-1300 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
2
Sv. 10: Listine godina : 1332-1342 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 10: Listine godina : 1332-1342 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
3
Sv. 2: Listine XII. vijeka 1101-1200 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 2: Listine XII. vijeka 1101-1200 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
4
Sv. 1: Listine godina : 743-1100 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 1: Listine godina : 743-1100 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
5
Sv. 4: Listine godina : 1236-1255 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 4: Listine godina : 1236-1255 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
6
Sv. 6: Listine godina : 1272-1290 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 6: Listine godina : 1272-1290 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
7
Sv. 8: Listine godina : 1301-1320 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 8: Listine godina : 1301-1320 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
8
Sv. 9: Listine godina : 1321-1331 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 9: Listine godina : 1321-1331 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
9
Sv. 11: Listine godina : 1342-1350 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 11: Listine godina : 1342-1350 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
10
Sv. 14: Listine godina : 1367-1373 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 14: Listine godina : 1367-1373 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
11
Sv. 15: Listine godina : 1374-1378 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 15: Listine godina : 1374-1378 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
12
Sv. 16: Listine godina : 1379-1385 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 16: Listine godina : 1379-1385 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
13
Sv. 17: Listine godina : 1386-1394 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 17: Listine godina : 1386-1394 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
14
Sv. 12: Listine godina : 1351-1359 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 12: Listine godina : 1351-1359 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
16
Sv. II : Listine godina 1271-1309 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. II : Listine godina 1271-1309 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
18
Sv. 3: Listine godina : 1201-1235 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 3: Listine godina : 1201-1235 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
19
Sv. 5: Listine godina : 1256-1272 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 5: Listine godina : 1256-1272 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
20