Akademijska galerija Strossmayerova : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
1
Akademijska galerija Strossmayerova : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
2
Akademijska galerija Strossmayerova : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
3
Akademijska galerija Strossmayerova : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
4
Akademijska galerija Strossmayerova : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
5
Dodatak VI. izdanju kataloga Strossmayerove galerije : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
7
Dodatak VI. izdanju kataloga Strossmayerove galerije slika : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
8
Katalog galerije slika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : Galerija Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
9
Katalog Strossmayerove galerije : I. Talijanske slikarske škole : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
10