Vienac : zabavi i pouci : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
Vienac : zabavi i pouci : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
1
Vienac : list za zabavi i pouci : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
2
Vienac : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
3
Vienac : zabavi i pouci : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
4
Sbirka slika Strossmayerove galerije Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
5
Akademijska galerija Strossmayerova : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
6
Akademijska galerija Strossmayerova : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
7
Vienac : zabavi i pouci : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
8
Uskrs u starijoj umjetnosti : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
Uskrs u starijoj umjetnosti : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
9
Prilozi za rasudjivanje slika u Akademijskoj galeriji Strossmayerovoj : I. Toskanska škola : sveščić 2 : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
10