A. G. Matoš s obitelji: Leon Matoš, August Matoš, Danica Matoš, A. G. Matoš, Marija Matoš i Milan Matoš
A. G. Matoš s obitelji: Leon Matoš, August Matoš, Danica Matoš, A. G. Matoš, Marija Matoš i Milan Matoš
31
A. G. Matošu. U sumrak.
A. G. Matošu. U sumrak.
32
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
33
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
34
A. G. M. Popravljamo pogriješke
A. G. M. Popravljamo pogriješke
35
A. G. M. (Žalosni dojmovi).
A. G. M. (Žalosni dojmovi).
36
Agneza Gajev članica Hrv. zem. kazališta
Agneza Gajev članica Hrv. zem. kazališta
37
A. Golmann licencie es sciences
A. Golmann licencie es sciences
38
39
Alegorija Ex libris za stihove Kranjčevićeve
Alegorija Ex libris za stihove Kranjčevićeve
41
Aleksandar Freudenreich (Veleštovani gospodine!)
Aleksandar Freudenreich (Veleštovani gospodine!)
42
Alexander Cividini kr. zem. vlade računar. činovnik
Alexander Cividini kr. zem. vlade računar. činovnik
43
44
45
Amrušijade
Amrušijade
47
Andreas Mernyik, ljekarnik i očuh Marije Matoš
Andreas Mernyik, ljekarnik i očuh Marije Matoš
48
Andreja B. Poleti Električar
Andreja B. Poleti Električar
49
Andrija Milčinović: Zapisci
Andrija Milčinović: Zapisci
53
Ante Pinterović, župnik
Ante Pinterović, župnik
54
"Ante Starčević" popa Hrvata Likote
56