Jezuitska kritika
Jezuitska kritika
61
Tragika inteligencije
Tragika inteligencije
62
Pjesme A. Kovačića
Pjesme A. Kovačića
63
Napuljske šetnje
Napuljske šetnje
64
Verlaineov pobratim
Verlaineov pobratim
65
Zvezda
Zvezda
66
Slike Miroslava pl. Kraljevića
Slike Miroslava pl. Kraljevića
67
Pjesme Ivana Brlić-Mažuranić: Slike. (Pjesme 1912. Tiskara i litografija D. Albrechta, Zagreb.)
Pjesme Ivana Brlić-Mažuranić: Slike. (Pjesme 1912. Tiskara i litografija D. Albrechta, Zagreb.)
68
Književnici protiv kritike
Književnici protiv kritike
69
Klasična knjiga
Klasična knjiga
70
Stendhal
Stendhal
72
Kraljevske idile
Kraljevske idile
73
Trnoružica
Trnoružica
74
Korespondencija upućena Milivoju Dežmanu
Korespondencija upućena Milivoju Dežmanu
75
Korespondencija upućena Vladoji Dukatu
Korespondencija upućena Vladoji Dukatu
76
Korespondencija upućena Jakši Čedomilu
Korespondencija upućena Jakši Čedomilu
77
Korespondencija upućena Robertu Frangešu
Korespondencija upućena Robertu Frangešu
78
Korespondencija upućena Ks. Š. Đalskom
Korespondencija upućena Ks. Š. Đalskom
79
Korespondencija upućena Franu Galoviću
Korespondencija upućena Franu Galoviću
80
Korespondencija upućena Josipu Franku
Korespondencija upućena Josipu Franku
81
Korespondencija upućena Olgi Herak
Korespondencija upućena Olgi Herak
82
Korespondencija upućena Karlu Häusleru
Korespondencija upućena Karlu Häusleru
83
Korespondencija upućena Stanku Hondlu
Korespondencija upućena Stanku Hondlu
84
Korespondencija upućena Kosti Hörmannu
Korespondencija upućena Kosti Hörmannu
85
Korespondencija upućena Janku Ibleru
Korespondencija upućena Janku Ibleru
86
Korespondencija upućena Jovanu Hraniloviću
Korespondencija upućena Jovanu Hraniloviću
87
Korespondencija upućena Vladoju Jugoviću
Korespondencija upućena Vladoju Jugoviću
88
Korespondencija upućena Jurislavu Janušiću
Korespondencija upućena Jurislavu Janušiću
89
Korespondencija upućena Mišku Juratoviću
Korespondencija upućena Mišku Juratoviću
90