1896.
1896.
1
U mladosti pun si nada
U mladosti pun si nada
2
Zora puca
Zora puca
3
U Bukovcu (bratu Naci)
U Bukovcu (bratu Naci)
4
1/11 895
1/11 895
5
Proljeće
Proljeće
6
Osobni fond Jagoda Brlić
Osobni fond Jagoda Brlić
7
Čekanje
Čekanje
8
Božić nam ide
Božić nam ide
9
Spominjam se, oj mladosti
Spominjam se, oj mladosti
10
Moga sina rodni dan
Moga sina rodni dan
11
Evo sveca moji mili
Evo sveca moji mili
12
Hvala Tebi Bože moj
Hvala Tebi Bože moj
13
Aci Filipoviću paroku u Gorjani
Aci Filipoviću paroku u Gorjani
14
Drašković Janko
Drašković Janko
15
Noćnoga mira raj
Noćnoga mira raj
16
Majci Božjoj Bistričkoj
Majci Božjoj Bistričkoj
17
Tebi plače duša moja
Tebi plače duša moja
18
Majka umre djeva osta
Majka umre djeva osta
19
Opet mi je smrt nemila
Opet mi je smrt nemila
20
Što je svjetlo na nebesi?
Što je svjetlo na nebesi?
21
Mrtvi dan 1894.
Mrtvi dan 1894.
22
U naravi sve se giba
U naravi sve se giba
23
Obrni se moje diete
Obrni se moje diete
24
Kako vrieme brzo ide
Kako vrieme brzo ide
25
Jelačića smrtni dan
Jelačića smrtni dan
26
U Bukovcu
U Bukovcu
27
Godina je na izmaku
Godina je na izmaku
28
U noćnoj tišini
U noćnoj tišini
29
Oj ružo rumena
Oj ružo rumena
30