Svi se trse da uhite sreću
Svi se trse da uhite sreću
61
Kod prienosa Draškovićeva
Kod prienosa Draškovićeva
62
Mnogo liepih, krasnih misli
Mnogo liepih, krasnih misli
63
Zoro rumena
Zoro rumena
64
Jubileum, moji vele
Jubileum, moji vele
65
Sundičić pjesnik pravi
Sundičić pjesnik pravi
66
Mrtvo diete grobu nose
Mrtvo diete grobu nose
67
1896.
1896.
68
Sedamdeset i dva ljeta
Sedamdeset i dva ljeta
69
Oj slobodo gdje li si ostala?
Oj slobodo gdje li si ostala?
70
Čudno li se svakom čini
Čudno li se svakom čini
71
Opet sjedim - radit mogu
Opet sjedim - radit mogu
72
Kad obuzme tebe žalost
Kad obuzme tebe žalost
73
Žena plače nad liesom si muža
Žena plače nad liesom si muža
74
U mladosti pun si nada
U mladosti pun si nada
75
Liepo ti je ovd mirno živiti
Liepo ti je ovd mirno živiti
76
Oj djetešce milo
Oj djetešce milo
77
Kad ne paziš na imetak
Kad ne paziš na imetak
78
Uspomena 17/1 858
Uspomena 17/1 858
79
Uzmi brigu Ti od mene
Uzmi brigu Ti od mene
80
Hoćeli kad sunce sinit
Hoćeli kad sunce sinit
81
Ja ne želim mrtve sne
Ja ne želim mrtve sne
82
Staromu Ilircu Ivanu Trnskomu
Staromu Ilircu Ivanu Trnskomu
83
Oj majčice mila
Oj majčice mila
84
Liepi su ti ti jesenski dani
Liepi su ti ti jesenski dani
85
Oj budi diete uviek
Oj budi diete uviek
86
O Andrija brate mili
O Andrija brate mili
87
Oj mladosti puna čara
Oj mladosti puna čara
88
Kud pogledaš sve je bielo
Kud pogledaš sve je bielo
89
Oj jesenska krasna noći
Oj jesenska krasna noći
90