Žena plače nad liesom si muža
Žena plače nad liesom si muža
76
U mladosti pun si nada
U mladosti pun si nada
77
Liepo ti je ovd mirno živiti
Liepo ti je ovd mirno živiti
78
Oj djetešce milo
Oj djetešce milo
79
Kad ne paziš na imetak
Kad ne paziš na imetak
80
Uspomena 17/1 858
Uspomena 17/1 858
81
Uzmi brigu Ti od mene
Uzmi brigu Ti od mene
82
Hoćeli kad sunce sinit
Hoćeli kad sunce sinit
83
Ja ne želim mrtve sne
Ja ne želim mrtve sne
84
Staromu Ilircu Ivanu Trnskomu
Staromu Ilircu Ivanu Trnskomu
85
Oj majčice mila
Oj majčice mila
86
Liepi su ti ti jesenski dani
Liepi su ti ti jesenski dani
87
Oj budi diete uviek
Oj budi diete uviek
88
O Andrija brate mili
O Andrija brate mili
89
Oj mladosti puna čara
Oj mladosti puna čara
90
Kud pogledaš sve je bielo
Kud pogledaš sve je bielo
91
Oj jesenska krasna noći
Oj jesenska krasna noći
92
U Bukovcu
U Bukovcu
93
Srce majke ne uvriedi
Srce majke ne uvriedi
94
Orao se pod oblake diže
Orao se pod oblake diže
95
Račkomu
Račkomu
96
Čekanje
Čekanje
97
Što se kriesi na grobovi krasni?
Što se kriesi na grobovi krasni?
98
Spomen mladih dana
Spomen mladih dana
99
U koljevci diete leži
U koljevci diete leži
100