Spominjam se, oj mladosti
Spominjam se, oj mladosti
1
Moga sina rodni dan
Moga sina rodni dan
2
Evo sveca moji mili
Evo sveca moji mili
3
Hvala Tebi Bože moj
Hvala Tebi Bože moj
4
Proljeće
Proljeće
5
Aci Filipoviću paroku u Gorjani
Aci Filipoviću paroku u Gorjani
6
Drašković Janko
Drašković Janko
7
Noćnoga mira raj
Noćnoga mira raj
8
Majci Božjoj Bistričkoj
Majci Božjoj Bistričkoj
9
Tebi plače duša moja
Tebi plače duša moja
10
Majka umre djeva osta
Majka umre djeva osta
11
Opet mi je smrt nemila
Opet mi je smrt nemila
12
U Bukovcu (bratu Naci)
U Bukovcu (bratu Naci)
13
Što je svjetlo na nebesi?
Što je svjetlo na nebesi?
14
Mrtvi dan 1894.
Mrtvi dan 1894.
15
U naravi sve se giba
U naravi sve se giba
16
Obrni se moje diete
Obrni se moje diete
17
Kako vrieme brzo ide
Kako vrieme brzo ide
18
Jelačića smrtni dan
Jelačića smrtni dan
19
U Bukovcu
U Bukovcu
20
Zora puca
Zora puca
21
Godina je na izmaku
Godina je na izmaku
22
U noćnoj tišini
U noćnoj tišini
23
Oj ružo rumena
Oj ružo rumena
24
Križari
Križari
25
U Stubičkim toplicama
U Stubičkim toplicama
26
Za nesrećom sreća sliedi
Za nesrećom sreća sliedi
27
Veselim se stablu svakom
Veselim se stablu svakom
28
Oj ljepoto veliko si blago
Oj ljepoto veliko si blago
29
Oj Andrija brate mili
Oj Andrija brate mili
30
Mila mi je uspomena mojih mladih dana
Mila mi je uspomena mojih mladih dana
31
Kad Bog stvori cvieće
Kad Bog stvori cvieće
32
Bile su ti dvie krvne sestrice
Bile su ti dvie krvne sestrice
33
Uskrsnuće slavno li si ti
Uskrsnuće slavno li si ti
34
Božić je tude
Božić je tude
35
Svaki dan nas manje biva
Svaki dan nas manje biva
36
Od majke se dvoje djece djeli
Od majke se dvoje djece djeli
37
Leonu XIII.
Leonu XIII.
38
Mnogo mišljah o prošlimi dani
Mnogo mišljah o prošlimi dani
39
Udesu se izbjeć neda
Udesu se izbjeć neda
40
Što se stranke sada bore
Što se stranke sada bore
41
Evo danas svane
Evo danas svane
42
Bratu Naci
Bratu Naci
43
Sve prolazi na ovome svietu
Sve prolazi na ovome svietu
44
Kud mi oko pane sve u sniegu leži
Kud mi oko pane sve u sniegu leži
45
Narodnim zastupnikom
Narodnim zastupnikom
46
Ja upirem gori oči
Ja upirem gori oči
47
Iz dubljine duše moje
Iz dubljine duše moje
48
Preradoviću
Preradoviću
49
Od onoga što sam snila
Od onoga što sam snila
50
Ljubica ti mila
Ljubica ti mila
51
Sjedim u domu svom
Sjedim u domu svom
52
Kuća je nova
Kuća je nova
53
Snieg nam pada - dodje zima
Snieg nam pada - dodje zima
54
Prije i sad
Prije i sad
55
Ivki
Ivki
56
Nebo tmurno nad nama
Nebo tmurno nad nama
57
Vjetrić se diže
Vjetrić se diže
58
U starosti hvali Boga
U starosti hvali Boga
59
Tebi poje pjesma moja
Tebi poje pjesma moja
60
Svi se trse da uhite sreću
Svi se trse da uhite sreću
61
Kod prienosa Draškovićeva
Kod prienosa Draškovićeva
62
Mnogo liepih, krasnih misli
Mnogo liepih, krasnih misli
63
Zoro rumena
Zoro rumena
64
Jubileum, moji vele
Jubileum, moji vele
65
Sundičić pjesnik pravi
Sundičić pjesnik pravi
66
Mrtvo diete grobu nose
Mrtvo diete grobu nose
67
1896.
1896.
68
Sedamdeset i dva ljeta
Sedamdeset i dva ljeta
69
Oj slobodo gdje li si ostala?
Oj slobodo gdje li si ostala?
70
Čudno li se svakom čini
Čudno li se svakom čini
71
Opet sjedim - radit mogu
Opet sjedim - radit mogu
72
Kad obuzme tebe žalost
Kad obuzme tebe žalost
73
Žena plače nad liesom si muža
Žena plače nad liesom si muža
74
U mladosti pun si nada
U mladosti pun si nada
75
Liepo ti je ovd mirno živiti
Liepo ti je ovd mirno živiti
76
Oj djetešce milo
Oj djetešce milo
77
Kad ne paziš na imetak
Kad ne paziš na imetak
78
Uspomena 17/1 858
Uspomena 17/1 858
79
Uzmi brigu Ti od mene
Uzmi brigu Ti od mene
80
Hoćeli kad sunce sinit
Hoćeli kad sunce sinit
81
Ja ne želim mrtve sne
Ja ne želim mrtve sne
82
Staromu Ilircu Ivanu Trnskomu
Staromu Ilircu Ivanu Trnskomu
83
Oj majčice mila
Oj majčice mila
84
Liepi su ti ti jesenski dani
Liepi su ti ti jesenski dani
85
Oj budi diete uviek
Oj budi diete uviek
86
O Andrija brate mili
O Andrija brate mili
87
Oj mladosti puna čara
Oj mladosti puna čara
88
Kud pogledaš sve je bielo
Kud pogledaš sve je bielo
89
Oj jesenska krasna noći
Oj jesenska krasna noći
90
U Bukovcu
U Bukovcu
91
Božić nam ide
Božić nam ide
92
Srce majke ne uvriedi
Srce majke ne uvriedi
93
Orao se pod oblake diže
Orao se pod oblake diže
94
Račkomu
Račkomu
95
Čekanje
Čekanje
96
Što se kriesi na grobovi krasni?
Što se kriesi na grobovi krasni?
97
Spomen mladih dana
Spomen mladih dana
98
U koljevci diete leži
U koljevci diete leži
99
Moje majke imendan
Moje majke imendan
100