Spominjam se, oj mladosti
Spominjam se, oj mladosti
1
Moga sina rodni dan
Moga sina rodni dan
2
Evo sveca moji mili
Evo sveca moji mili
3
Hvala Tebi Bože moj
Hvala Tebi Bože moj
4
Proljeće
Proljeće
5
Aci Filipoviću paroku u Gorjani
Aci Filipoviću paroku u Gorjani
6
Drašković Janko
Drašković Janko
7
Noćnoga mira raj
Noćnoga mira raj
8
Majci Božjoj Bistričkoj
Majci Božjoj Bistričkoj
9
Tebi plače duša moja
Tebi plače duša moja
10
Majka umre djeva osta
Majka umre djeva osta
11
Opet mi je smrt nemila
Opet mi je smrt nemila
12
U Bukovcu (bratu Naci)
U Bukovcu (bratu Naci)
13
Što je svjetlo na nebesi?
Što je svjetlo na nebesi?
14
Mrtvi dan 1894.
Mrtvi dan 1894.
15
U naravi sve se giba
U naravi sve se giba
16
Obrni se moje diete
Obrni se moje diete
17
Kako vrieme brzo ide
Kako vrieme brzo ide
18
Jelačića smrtni dan
Jelačića smrtni dan
19
U Bukovcu
U Bukovcu
20
Zora puca
Zora puca
21
Godina je na izmaku
Godina je na izmaku
22
U noćnoj tišini
U noćnoj tišini
23
Oj ružo rumena
Oj ružo rumena
24
Križari
Križari
25