1 : Brodogradnja, pomorstvo, promet, strojarstvo, zrakoplovstvo / [ilustracije Andrea Holenda, Zrinka Panjkota ; kartografija Tomislav Kaniški]
1
1 : (Do roku 1938)
2
2 : Savremena privreda i seljačko gazdinstvo
4
8 : Var-Ž
7
100 godina Zavoda za kemiju i biokemiju / urednica Jasna Lovrić
12
100 hrvatskih kemičara / Nenad Trinajstić
13
100. obljetnica prvog na svijetu spomenika L. N. Tolstoju u Selcima na otoku Braču : 1914.-2014. / priredili Neva Ursić i Ivo Vuković ; [engleski prijevod sažetka Katarina Jakšić]
14
500. obljetnica ustanka hvarskih pučana : zbornik radova sa znanstvenog skupa (Hvar-Stari Grad-Vrbanj, 26.-28. V. 2010. ; [glavni urednik Mateo Bratanić]
20
800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina : 1209.-2009. : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
22
1945 : konec války a obnova Československa / Jan Kalous, Pavel Zeman (eds.)
23
1991. / tekst i fotografije Zoran Filipović
24