[1]
[1]
1
1 : A-Grudas
1 : A-Grudas
2
1 : Brodogradnja, pomorstvo, promet, strojarstvo, zrakoplovstvo / [ilustracije Andrea Holenda, Zrinka Panjkota ; kartografija Tomislav Kaniški]
1 : Brodogradnja, pomorstvo, promet, strojarstvo, zrakoplovstvo / [ilustracije Andrea Holenda, Zrinka Panjkota ; kartografija Tomislav Kaniški]
3
1 : Příroda ; Zeměpis
1 : Příroda ; Zeměpis
4
2 : Grudas-Marveles
2 : Grudas-Marveles
6
2 : Kultura a umění
2 : Kultura a umění
7
3 : Masaitis-Simno
3 : Masaitis-Simno
8
4 : Historie ; Stát a společnost
4 : Historie ; Stát a společnost
10
4 : Simno-Žvorune
4 : Simno-Žvorune
11
5 : Věda, technika a vzdělávání
5 : Věda, technika a vzdělávání
12
8 : Var-Ž
8 : Var-Ž
14
100. obljetnica prvog na svijetu spomenika L. N. Tolstoju u Selcima na otoku Braču : 1914.-2014. / priredili Neva Ursić i Ivo Vuković ; [engleski prijevod sažetka Katarina Jakšić]
100. obljetnica prvog na svijetu spomenika L. N. Tolstoju u Selcima na otoku Braču : 1914.-2014. / priredili Neva Ursić i Ivo Vuković ; [engleski prijevod sažetka Katarina Jakšić]
18
500. obljetnica ustanka hvarskih pučana : zbornik radova sa znanstvenog skupa (Hvar-Stari Grad-Vrbanj, 26.-28. V. 2010. ; [glavni urednik Mateo Bratanić]
24
800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina : 1209.-2009. : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
26
2005. Knj. 109 : Ljetopis
28
2006. Knj. 110 : Ljetopis
29
2007. Knj. 111 : Ljetopis
30