Vol. 3 (2018) / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Franjo Tomić
1
Sv. 60(2018) / glavni i odgovorni urednik Nenad Cambi
3
Zlatan Vrkljan: Nove slike : Gliptoteka HAZU, Zagreb, 3. svibanj - 3. lipanj 2018.
Zlatan Vrkljan: Nove slike : Gliptoteka HAZU, Zagreb, 3. svibanj - 3. lipanj 2018.
4
Knj. 45(2018) / glavni i odgovorni urednik = editor in chief Marko Pećina
6
Ivo Raić - hrvatski i europski glumac i redatelj / Antonija Bogner-Šaban
Ivo Raić - hrvatski i europski glumac i redatelj / Antonija Bogner-Šaban
7
Upravno sudovanje u Hrvatskoj : okrugli stol održan 29. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
8
Pravno uređenje gospodarenja otpadom : okrugli stol održan 27. listopada 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
9
Istraživanja na modelima laboratorijskih životinja : stanje i perspektive u Hrvatskoj i na Sveučilištu u Rijeci : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog 6. listopada 2016. u Rijeci
10
Knj. 26 (2017) / glavna i odgovorna urednica Anđela Frančić
11
12
Bolesti dojke : zbornik radova XXVII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" održanog 28. 09. 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti / [urednik Ivan Prpić]
13
Vol. 35 (2017) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
14
Kako su nastajale štafelajne slike? / Sagita Mirjam Sunara, Ivana Gržina ; [urednik Vladimir Marković]
Kako su nastajale štafelajne slike? / Sagita Mirjam Sunara, Ivana Gržina ; [urednik Vladimir Marković]
15
Knj. 21 (2017) : Hrvatski dijalektološki zbornik
16
U ritmu grafike : Argola 2013.- 2016.
U ritmu grafike : Argola 2013.- 2016.
17
Sv. 59(2017) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
18
Prirodna baština i turizam : izlaganja i rasprave s okruglog stola održanog 28. listopada 2016. u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu
19
Spašena prošlost za budućnost : znanstveno-stručni skup, 24. studenoga 2017. : sažetci radova = book of summaries
Spašena prošlost za budućnost : znanstveno-stručni skup, 24. studenoga 2017. : sažetci radova = book of summaries
20
Valorizacija intermodalnoga logističkoga koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (srednji Jadran-Podunavlje)
21
Marijan Molnar : o prvom i drugom ; Zagreb, Gliptoteka HAZU, siječanj-veljača 2017.
Marijan Molnar : o prvom i drugom ; Zagreb, Gliptoteka HAZU, siječanj-veljača 2017.
22
23
Zlatko Bourek: Slike : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka, 21. studenoga 2017. - 17. prosinca 2017.
Zlatko Bourek: Slike : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka, 21. studenoga 2017. - 17. prosinca 2017.
24
Br. 171(2017) = god. 56 : Poredbeno pomorsko pravo
25
Sv. 21(2017) : RAD
26
Sv. 6(2017) : Vladimir Varićak : (1865.-1942.) : u hrvatskoj i svjetskoj znanosti : Rasprave i građa za povijest znanosti
27
Sv. 16(2017) : Problemi sjevernog Jadrana
28
Knj. 59 (2017) : Istarske i Kvarnerske teme : radovi sa znanstvenoga skupa Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću, Rijeka, 11. - 12. listopada 2013. : Zbornik za narodni život i običaje
29
Sv. 14 : spužvica-švrljuga : Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića
Sv. 14 : spužvica-švrljuga : Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića
30