Knj. 13(1938) : Građa za povijest književnosti hrvatske
1
Knj. 23. (1918) : Zbornik za narodni život i običaje
2
Za godinu 1971. Knj. 76. : Ljetopis
7
Knj. 56 (2012) : Zbornik za narodni život i običaje
10
Documenta historiae chroaticae periodum antiquam illustrantia : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Documenta historiae chroaticae periodum antiquam illustrantia : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
11
Židovski rodovi u Dubrovniku (1546-1940) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Židovski rodovi u Dubrovniku (1546-1940) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
12
Naručnik plebanušev
Naručnik plebanušev
13
Knj. 19. (1914) : Zbornik za narodni život i običaje
14
Knj. 18. (1913) : Zbornik za narodni život i običaje
15
Za godinu 1959. Knj. 66 : Ljetopis
16
Knj. 58 (2014) : Boljun : kmiecki život i už(a)nci : etnološka monografija (1898.-1899. i 1950.-1960.) : Zbornik za narodni život i običaje
Knj. 58 (2014) : Boljun : kmiecki život i už(a)nci : etnološka monografija (1898.-1899. i 1950.-1960.) : Zbornik za narodni život i običaje
22
Annales Ragusini anonymi item Nicolai de Ragnina : volumen I. : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
23
Knj. 4(1985) : Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku
25
Knj. 26 (2015) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
26
Knj. 27 (2016) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
27
Knj. 59 (2017) : Istarske i Kvarnerske teme : radovi sa znanstvenoga skupa Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću, Rijeka, 11. - 12. listopada 2013. : Zbornik za narodni život i običaje
28
Knj. 19. (1914) : Zbornik za narodni život i običaje
29
Knj. 18. (1913) : Zbornik za narodni život i običaje
30