Sv. 97 : Dodatak : materijali o Rječniku : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 97 : Dodatak : materijali o Rječniku : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
1
Sv. 27 : mariti-micati : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 27 : mariti-micati : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
2
Sv. 92 : 2. dvadeset i drugoga dijela : zapad-zategnuti : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 92 : 2. dvadeset i drugoga dijela : zapad-zategnuti : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
3
Sv. 95 : 1. dvadeset i trećega dijela : 2. zlotvor-žao : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 95 : 1. dvadeset i trećega dijela : 2. zlotvor-žao : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
4
Sv. 91 : 1. dvadeset i drugoga dijela : zaklapača-zapaćeliti : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 91 : 1. dvadeset i drugoga dijela : zaklapača-zapaćeliti : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
5
Sv. 70 : 4 šesnaestoga dijela : stresti-1. sunce. : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 70 : 4 šesnaestoga dijela : stresti-1. sunce. : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
6
Sv. 65 : 3 petnaestoga dijela : slavodobitovati-smilenica : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 65 : 3 petnaestoga dijela : slavodobitovati-smilenica : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
7
Sv. 82 : 4. devetnaestoga dijela : upored-ustańeńe : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 82 : 4. devetnaestoga dijela : upored-ustańeńe : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
8
Sv. 60 : 2 četrnaestoga dijela : rugatel-sagrešaj : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 60 : 2 četrnaestoga dijela : rugatel-sagrešaj : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
9
Sv. 50 : 2. dio : prestati-prikladańe : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 50 : 2. dio : prestati-prikladańe : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
10
Sv. 45 : pojaz-2. pomrsiti : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 45 : pojaz-2. pomrsiti : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
11
Sv. 44 : podiranje-pojavljivati : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 44 : podiranje-pojavljivati : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
12
Tome 62(2017), no. 2
Tome 62(2017), no. 2
13
Tome 62(2017), no. 4
Tome 62(2017), no. 4
14
Tome 62(2017), no. 3
Tome 62(2017), no. 3
15
Tome 63(2018), no. 2
Tome 63(2018), no. 2
16
Tome 63(2018), no. 1
Tome 63(2018), no. 1
17
Enciclopedia cattolica
Enciclopedia cattolica
21
I : A - Arn
I : A - Arn
22
II : Arn - Bra
II : Arn - Bra
23
III : Bra - Col
III : Bra - Col
24
IV : Col - Dya
IV : Col - Dya
25
V : Ea - Gen
V : Ea - Gen
26
VI : Geni - Inna
VI : Geni - Inna
27
VII : Inno - Mapp
VII : Inno - Mapp
28
VIII : Mara - Nz
VIII : Mara - Nz
29
IX : Oa - Pre
IX : Oa - Pre
30