XI. Kötet : Job-Kontur
XI. Kötet : Job-Kontur
2971
XI : Sca - Ter
XI : Sca - Ter
2972
XIV. Kötet : Mons-Otto
XIV. Kötet : Mons-Otto
2974
XIX. Kötet : Var-Zsüri
XIX. Kötet : Var-Zsüri
2976
X. Kötet : Herold-Job
X. Kötet : Herold-Job
2977
X : Pri - Sbi
X : Pri - Sbi
2978
XVIII. Kötet : Tarjan-Var
XVIII. Kötet : Tarjan-Var
2979
XVII. Kötet : Sodoma-Tarjan
XVII. Kötet : Sodoma-Tarjan
2980
XVI. Kötet : Racine-Sodoma
XVI. Kötet : Racine-Sodoma
2981
XV. Kötet : Otto-Racine
XV. Kötet : Otto-Racine
2982
XX. Kötet : kiegeszites
XX. Kötet : kiegeszites
2983
2984
Zaboravljeni pisac i zapostavljeni svetac : studije o Mladenu Barbariću i svetom Ivanu Kapistranu / Anica Bilić
Zaboravljeni pisac i zapostavljeni svetac : studije o Mladenu Barbariću i svetom Ivanu Kapistranu / Anica Bilić
2985
Zadaci naše politike na selu : referat na II plenumu CK KPJ / Edvard Kardelj
Zadaci naše politike na selu : referat na II plenumu CK KPJ / Edvard Kardelj
2986
Zadarsko zdravstvo i obrana Zadra u Domovinskom ratu 1991. godine : zbornik radova znanstveno-stručnog skupa, (Zadar, 3. listopada 2016.) / [glavni i odgovorni urednik Vjekoslav Jerolimov]
Zadarsko zdravstvo i obrana Zadra u Domovinskom ratu 1991. godine : zbornik radova znanstveno-stručnog skupa, (Zadar, 3. listopada 2016.) / [glavni i odgovorni urednik Vjekoslav Jerolimov]
2987
Zadrugarstvo juče i danas / Mihailo Vučković
Zadrugarstvo juče i danas / Mihailo Vučković
2988
Za godine 1946-1948. Knj. 55 : Ljetopis
2990
Za godine 1951-1952. Knj. 58 : Ljetopis
2991
Za godinu 1914. Sv. 29 : Ljetopis
2992
Za godinu 1925/26 i 1926-27. Sv. 40 : Ljetopis
2993
Za godinu 1941./1943. Sv. 54 : Ljetopis
2994
Za godinu 1979. Knj. 83 : Ljetopis
2995
Za godinu 1984. Knj. 88 : Ljetopis
2996
Za godinu 1985. Knj. 89 : Ljetopis
2997
Za godinu 1986. Knj. 90 : Ljetopis
2998
Za godinu 1987. Knj. 91 : Ljetopis
2999
Za godinu 1988. Knj. 92 : Ljetopis
3000