Zlatan Vrkljan: Nove slike : Gliptoteka HAZU, Zagreb, 3. svibanj - 3. lipanj 2018.
Zlatan Vrkljan: Nove slike : Gliptoteka HAZU, Zagreb, 3. svibanj - 3. lipanj 2018.
31
Zemlja i ljudi : vinogradarstvo na poluotoku Pelješcu u 19. i 20. st. : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Zemlja i ljudi : vinogradarstvo na poluotoku Pelješcu u 19. i 20. st. : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
33
Zdravstvo Varaždina do konca 19. stoljeća : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
Zdravstvo Varaždina do konca 19. stoljeća : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
34
Zdravko Lorković : 1900.-1998. : Spomenica preminulim akademicima
35
Zdravko Bregovac : arhiv arhitekta = architects archives
Zdravko Bregovac : arhiv arhitekta = architects archives
36
Zdenko Škreb : 1904-1985 : Spomenica preminulim akademicima
37
Zdenko Škrabalo : 1929.-2014. : Spomenica preminulim akademicima
38
Zbornik radova Znanstvenog skupa Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj
39
Zbornik radova XX. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 23. 09. 2010. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
40
Zbornik radova XXV. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 23. 09. 2015. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
41
Zbornik radova XXVI. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 15. 09. 2016. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
42
Zbornik radova XXVII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 28. 09. 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
43
Zbornik radova XXI. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 15. 09. 2011. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
44
Zbornik radova XXIV. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 11. 09. 2014. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
45
Zbornik radova XV. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 29. 9. 2005. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
46
Zbornik radova XVIII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 25. 09. 2008. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
47
Zbornik 600 godina Ivanca : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
49
Zatvorena vrata budućnosti : rano napuštanje srednjoškolskoga obrazovanja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji : Posebna izdanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Zatvorena vrata budućnosti : rano napuštanje srednjoškolskoga obrazovanja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji : Posebna izdanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
51
Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj : okrugli stol održan 11. svibnja 2015. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
52
Zaštita intelektualnog vlasništva : okrugli stol održan 18. ožujka 2016. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
53
Zapostavljena književna baština : studije i članci : studije i članci : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
Zapostavljena književna baština : studije i članci : studije i članci : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
55
Zakladništvo u Republici Hrvatskoj : okrugli stol održan 22. listopada 2018. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
Zakladništvo u Republici Hrvatskoj : okrugli stol održan 22. listopada 2018. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
58
Za godinu 1991. Knj. 95 : Ljetopis
60