Rasprave i građa za povijest nauka [2] / urednici Hrvoje Iveković, Lavoslav Glesinger
26
Rasprave i građa za povijest nauka [1] / urednici Hrvoje Iveković, Mirko Dražen Grmek
27
Život i djelo Stjepana Adžića (1730. - 1789.) : zbornik radova znanstvenoga skupa, Vinkovci, Drenovci 19. - 20. travnja 2012.; priredila Anica Bilić
33
34
Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti : zbornik radova znanstvenog skupa, Vinkovci, 16. listopada 2014. / priredila Anica Bilić
Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti : zbornik radova znanstvenog skupa, Vinkovci, 16. listopada 2014. / priredila Anica Bilić
36