Pluralizam interesa i samoupravna demokracija / Jovan Mirić
Pluralizam interesa i samoupravna demokracija / Jovan Mirić
67
Navodnjavanje u SFR Jugoslaviji : sadašnje stanje, perspektive i problemi / Tome Kuzmanovski
Navodnjavanje u SFR Jugoslaviji : sadašnje stanje, perspektive i problemi / Tome Kuzmanovski
76
Koncepcije i definicije formiranja kapitala / [priredio] Savezni zavod za statistiku i evidenciju
Koncepcije i definicije formiranja kapitala / [priredio] Savezni zavod za statistiku i evidenciju
81